Đăng ký

Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng việt - Soạn văn lớp 8

720 từ Soạn bài

A. ÔN TẬP

I. TỪ VỰNG

1.  Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của cô về những nội dung đã học: cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, từ tượng /lình từ tượng thanh, trường từ vựng, từ ngữ địa phương và biệt ngữxă /lội, các biện pháp tu từ từ vựng (nói quá, nói giảm, tránh).

2. Luyện tập

a) Điền từ ngừ vào ô trông

Truyện dân gian :  - Truyền thuyết

                              - Truyện cổ tích

                              - Truyện ngụ ngôn

                              - Truyện cười

Những từ ngữ có nghĩa hẹp trên sơ đồ trên có thể giải thích như sau:
-  Truyền thuyết:  Truyện dân gian về các nhân vật và sự kiện lịch sử xa xưa, có nhiều yếu tố thần kì.
-  Truyện cổ tích: Truyện dân gian kể về cuộc đời, số phận của một số nhân vật quen thuộc (người mồ côi, người mang lốt xấu xí, người em, người dũng sĩ) có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.
-  Truyện ngụ ngôn: Truyện dân gian mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió chuyện con người.
-  Truyện cười: Truyện dân gian dùng hình thức gây cười để mua vui hoặc phê phán, đả kích.

Phần giải thích những từ ngữ đó có cái chung là từ truyện dân gian là từ ngữ có nghĩa rộng hơn (cấp độ khái quát cao hơn).
Khi giải thích những từ ngữ có nghĩa hẹp hơn so với một từ ngữ khác, ta thường phải xác định được từ ngữ có cấp độ khái quát cao hơn (có nghĩa rộng hơn).

b) Mẫu:

Tiếng đồn cha mẹ em hiền. Cắn cơm không vỡ, cắn tiền vỡ hai.
(Nói quả)

c) Mẫu:

Hà Nội bây giờ không còn tiếng chuông tàu diện leng keng (leng keng: từ tượng thanh).

II. NGỮ PHÁP
1. Ôn tập

Trợ từ, thán từ và tình thái từ, câu ghép (cậu ghép chính phụ và câu ghép liên hợp). 

2. Luyện tập

Đoạn trích gồm 3 câu: câu 1 và cảu 3 là câu ghép.

Trong cá hai câu ghép, các vế câu đều được nối với nhau bằng quan hệ từ (cũng như, bởi vì).