Đăng ký

Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam - Soạn văn lớp 8

296 từ Soạn bài

 1. Lập bảng thống kê văn bản truyện kí Việt Nam đã học từ đầu lớp 8.

 

                         Văn học Việt Nam

2. So sánh nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của ba văn bản trong các bài 2, 3 và 4.

a) Giống nhau:

-   Đều là văn tự sự, đều được xếp vào truyện kí hiện đại (sáng tác vào thời kì 1930-1945)

-   Cùng có đề tài con người và cuộc sông đương thời của tác giả, đều đi sâu miêu tả số phận của những con người bị dập vùi, cực khể.

-  Đều chan chứa tinh thần nhân đạo.

-   Đều có lối viết chân thực gắn với đời sống, bút pháp hiện thực sinh động.

(Đây cũng là những đặc điểm chung nhất của dòng văn xuôi hiện thực trước cách mạng của ta).

3. Học sinh chuẩn bị nghiêm túc để trả lời câu hỏi này .