Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II - Tiết 7 - Soạn tiếng việt lớp 4

A. Đọc thầm bài “Chiếc lá” (SGK TV4 tập 2 trang 98-99)

B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.

1. Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?

Chọn ý (c): chim sâu, bông hoa và chiếc lá.

2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

Chọn ý (b): Vì lá đem lại sự sống cho cây.

3. Câu chuyện tròn muốn nói với em điều gì?

Chọn ý (a) : là biết quý trọng nhừng người bình thường,

4. Trong câu "Chim sâu hỏi chiếc lá” sự vật nào được nhân hóa.

Chọn ý (c): Cả chim sâu và chiếc lá được nhân hóa.

5. Có thể thay từ “nhỏ nhoi” trong câu “Suốt đời, tôi chỉ là một chìếc lá nhỏ nhoi bình thường” bằng từ nào dưới đây.

Chọn ý (c): nhỏ bé.

6. Trong câu chuyện trên có những loại câu nào đã học?

Chọn ý (c): Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

7. Trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào?

Chọn ý (c): Có cả 3 kiểu câu kề “Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?”

8. Chủ ngữ trong câu: “Cuộc đời tôi rất bình thường”

Chọn ý (b): Cuộc đời tôi.