Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II - Tiết 1 - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng nắm chắc tên bài, nội dung chính.

 

Câu 2: Tóm tắt vào bảng đă cho các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm “Người ta là hoa đất”.

Tên bài

          Nội dung chính

Nhân vật

1. Bốn anh tài

 Ngơi ca tài năng, nhiệt tình làm việc nghĩa trừ ác cứu dân của bốn anh em Cẩu Khây

Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão

2. Anh hùng Trần Đại Nghĩa

 Ca ngợi người anh hùng Trần Đại Nghĩa đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và đặt nền móng xây dựng nền khoa học trẻ của Việt Nam.

Trần Đại Nghĩa