Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì II - Tiết 5 - Soạn tiếng việt lớp 4

Tiết 5

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (Đọc và học thuộc các bài học thuộc lòng. Nắm chắc tên bài, nội dung chính)

Câu 2: Tóm tắt vào bảng đã cho nậi dung các bài tập đọc là truyện kể đã học ở chủ điểm “Những người quả cảm”.

   Tên bài

      Nội dung chính

Nhân vật

1. Khuất phục

Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly dám đối đầu với tên cướp biển, buộc tên côn đồ hung hãn phải khuất phục

- Bác sĩ Ly

-Tên cướp biển

2. Ga-vơ-rốt ngoài chiến lũy

Ca ngợi hành động dũng cảm của chú bé Ga-vơ-rốt bất chấp hiểm nguy, nhặt đạn tiếp tế cho nghĩa quân

Ga-vơ-rốt

3. Dù sao trái đất vẫn quay

Cô-péc-ních và Ga-li-lê dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học

-Cô-péc-nich

- Ga-li-lê

4. Con sẻ

Ca ngợi hành động dũng cảm. của con sẻ mẹ để bảo vệ con mình - Sẻ mẹ, sẻ con

- Nhân vật “tôi”

- Con chó săn


 

2. Ga-vơ-rốt ngoài chiến lũy

Ca ngợi hành động dũng cảm của chú bé Ga-vơ-rốt bất chấp hiểm nguy, nhặt đạn tiêp tế cho nghĩa quồn

Ga-vơ-rốt

3. Dù sao trái đất vẫn quay

Cô-péc-ních và Ga-li-lê dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học

Cô-péc-nich

Ga-li-lê

4. Con sẻ

Ca ngợi hành động dũng cảm. của con sẻ mẹ để bảo vệ con mình - Sẻ mẹ, sẻ con

Nhân vật “tôi”

Con chó săn