Đăng ký

Soạn bài Nói giảm , nói tránh - Soạn văn lớp 8

444 từ Soạn bài

I. NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH

1. Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trưởng hợp nói đến cái chết. Cách nói như thế là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.

2. Tác giả đùng từ ngừ bầu sữa mà không dùng một từ ngữ khác cùng nghĩa là cốt để. tránh thô tục,

 3.  Cách nói thứ hai tế nhị, nhẹ nhàng hơn đối vớỉ người tiếp nhận.

II. LUYỆN TẬP

Bài tập I

a) Đi nghỉ

b) Chia tay nhau

c) Khiếm thị

d) Có tuổi

e) Đi bước nữa

Bài tập 2

Câu có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh:

a2  ,  b2  ,  c1  ,  d1  ,  e2

Bài tập 3

Bài thơ của anh dở lắm!      -         Bài thơ của anh chưa được hay lắm!

Anh lười học quá !              -           Anh học không được siêng lắm!

Hành động của anh xấu .   -           Hành động của anh không được đẹp.

Con người anh nông cạn.   -         Con người anh chưa được sâu sắc lắm

Anh học còn kém lắm.         -         Anh cần phải cố gắng học hơn nữa

Lời nói của anh đầy ác ý.    -      Lời nói của anh thiếu thiện chí.

 

shoppe