Đăng ký

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận

693 từ Soạn bài

1. Viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, với đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch".

   Gợi ý:

a) Bài viết tham gia diễn đàn nên là một bài văn bình luận vì hơn hết, người viết cần phải đưa ra được chính kiến, quan điểm của mình; phải thuyết phục được mọi người rằng đó là quan điểm đúng, thái độ đúng, nên làm, nên nghe theo.

b) Không nên bàn về toàn bộ vấn đề bởi như vậy sẽ khó tránh khỏi việc nói chung chung, không sâu sắc. Nên chọn bình luận về một trong các vấn đề sau (theo gợi ý của SGK):

- Chống nói tục trong nhà trường.

- Biết cách "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

- Biết nói "cảm ơn" và "xin lỗi".

- Dùng từ nhã nhặn mà không mất đi sự chân thành.

c) Xây dựng dàn ý

   Nên triển khai bài bình luận theo dàn ý sau:

- Dẫn ra một cách chính xác, chân thực những hiện tượng có liên quan đến vấn đề mà ta sẽ trình bày (những biện tượng tốt, hoặc có thể đưa ra cả những hiện tượng xấu, những thái độ xấu để phủ định,...).

- Đưa ra những đánh giá, bình luận của bản thân về những vấn đề vừa nêu ra (tán thành hay không tán thành, đưa ra một cách đánh giá của riêng mình, sau khi đã phân tích các quan điểm, ý kiến khác nhau về đề tài bình luận).

- Bàn luận mở rộng vấn đề:

+ Đề cập đến thái độ, hành động, cách giải quyết cần có trước hiện tượng vừa được nhận xét, đánh giá.

+ Bày tỏ những cám nhận, suy nghĩ mà mình vừa rút ra khi liên hệ với thời đại, với thực tế học đường,...

2. Bàn luận về một trong các hiện tượng sau:

- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Vấn đề bảo vệ môi trường.

- Vấn đề phòng chống thiên tai.

   Gợi ý: đây đều là những vấn đề đang gây ra những dư luận sôi nổi trong đời sống. Vì thế, bài bình luận cần dẫn ra được những dẫn chứng cụ thể, sinh động, chính xác và giàu sức thuyết phục. Trên cơ sở đó, người viết có thể bày tỏ quan ngại dối với thực tế đang diễn ra trong mỗi lĩnh vực trên. Từ việc bày tỏ quan điểm, có thể nêu ra những giải pháp để cải thiện tình hình hiện tại.

   Xây dựng dàn ý như mẫu trong bài tập 1, sau đó viết thành bài.

shoppe