Đăng ký

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ngắn gọn nhất

1,197 từ Soạn bài

Câu 1:

   Văn bản chia làm ba phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “sự qua đời của bậc vĩ nhân  ấy gây ra”, giới thiệu thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời.

- Phần 2: Tiếp đó đến “ cho người đó không làm thêm gì nữa”. Những cống hiến to lớn của Mác với cuộc sống nhân loại.

- Phần 3: Phần còn lại: Thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của Mác.

Câu 2:

   Những cống hiến vĩ đại của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại".

- Cống hiến đầu tiên của Mác là: Tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người. 

- Cống hiến thứ hai của Mác là: Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do nó đẻ ra.

- Cống hiến thứ ba của Mác: Là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

- Ngoài ra, ông còn là người sáng lập ra hội Liên hiệp công nhân quốc tế.

Câu 3:

   Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc (tăng tiến): lập luận theo một trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn hơn cống hiến trước.

+ Ăng ghen nêu ra phát hiện của Đác – uyn về quy luật phát triển của thế giới hữu cơ nhằm đề cao Các Mác trong việc tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

+ Kế tiếp là những phát hiện có tầm vóc lớn của Mác.

⟹ Nổi bật tầm tư tưởng và cống hiến của Mác.

Câu 4:

  Thái độ và tình cảm của Ăng- ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh ở bài điếu văn:

- Thái độ kính trọng, đề cao, ca ngợi tôn vinh Mác bởi một bản lĩnh kiên cường:

- Tình cảm tiếc thương thương chân thành, sâu nặng và vô hạn trước sự ra đi của Mác:

Câu 5:

- Câu cuối

+ Kẻ đối địch: Bọn tư bản, những kẻ đi bóc lột những người lao động. Chúng đã bị Mác vách trần chân tướng nên căm ghét, run sợ vì đó là sự thạt mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

+ Mác “Chưa chắc có một kẻ thù riêng nào cả”. Bởi vì, mục đích cả đời Các Mác, mọi tâm huyết và tài năng của ông là chống lại toàn bộ chế độ tư sản và bảo vệ giai cấp vô sản và nhân dân lao động chứ không chống lại một người nào cụ thể.

LUYỆN TẬP

Câu 1:

Các cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không những chỉ có giá trị lí luận mà còn có giá trị hành động, góp phần mở đường cho nhân loại không ngừng tiến lên phía trước.

Trong suốt cuộc đời mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo quyền; bênh vực những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội. Hoạt động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của toàn nhân loại. Các- mác là “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.

Câu 2:

a) Mở bài:

- Giới thiệu tác giả: Ăng ghen

- Nội dung chính của bài điếu văn

b) Thân bài

- Những thành tựu vĩ đại của Các Mác trong lịch sử:

- Vai trò của Mác:

+ Ông không chỉ là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hơn nữa ông còn là nhà chính trị, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

+ Ông không chỉ đóng vai trò trong hoạt động cách mạng

+ Sáng lập lên tổ chức công nhân

⟹ Đóng góp vô cùng to lớn đến với sự nghiệp cách mạng

- Thái  độ đề cao và tình cảm tiếc thương của tác giả.

c) Kết bài: 

- Ý nghĩa của tác phẩm

- Ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao?

Click vào Bài tiếp theo > để xem bài soạn đầy đủ

shoppe