Đăng ký

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

989 từ Văn mẫu

-Phri-đrich Ăng-ghen (1820 - 1895) là nhà triết học người Đức, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế cộng sản

-Ông là người bạn thân thiết của Các Mác

-Ăng-ghen có những đóng góp to lớn vào học thuyết của chủ nghĩa Mác

1. Hoàn cảnh sáng tác

-Bài văn được viết sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước lễ an táng ông

2. Bố cục

- Phần 1 (đoạn văn 1 và 2): thông báo sự qua đời của Các Mác, một tổn thất to lớn của nhân loại

- Phần 2 (đoạn 3,4,5,6): đánh giá những cống hiến vĩ đại của Các Mác

- Phần 3 (còn lại): bày tỏ niềm thương tiếc, khẳng định sự bất tử của Các Mác

3. Giá trị nội dung

-Bài văn là bản tổng kết về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Các Mác

4. Giá trị nghệ thuật

-Lập luận chặt chẽ, kết hợp nghệ thuật so sánh tăng tiến

1. Thông báo sự qua đời của Các Mác- một tổn thất lớn của nhân loại

- Trong phần mở đầu, Ăng-ghen thông báo rõ thời khắc ra đi vĩnh viễn của Các Mác bằng giọng văn ngậm ngùi, thương tiếc

- Tác giả nhấn mạnh tình cảm kính phục và niềm tiếc thương vô hạn của giai cấp vô sản với vị lãnh tụ vĩ đại Các Mác

2. Khẳng định và ngợi ca ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

-Tác giả so sánh cống hiến của Mác với cống hiến của nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng Đác-uyn để nêu bật tầm vóc lớn lao của các cống hiến đó

   + cống hiến thứ nhất: Các Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người là hạ tầng cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Điều này rất khoa học và tiến bộ trái ngược hẳn với các quan niệm sai lầm trước đó

   + cống hiến thứ hai: Các Mác phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức tư bản chủ nghĩa. Từ đó Các Mác chỉ ra bản chất của giai cấp tư sản là bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân để làm giàu

   + cống hiến thứ ba: Các Mác không chỉ dừng lại ở lí thuyết mà biến lí thuyết thành hành động cách mạng⇒ Đây là công hiến quan trọng nhất

-Dựa trên những cống hiến quan trọng và to lớn của Các Mác, Ăng-ghen khẳng định tài năng của Các Mác trên hai phương diện: Con người của phát minh khám phá và con người của hành động thực tiễn

   + Các Mác là người khởi xướng phong trào đấu tranh giải phong dân tộc của giai cấp vô sản, lật đổ chính quyền tư sản

   + Các Mác kiên cường chống áp bức bất công để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trên tòan thế giới

⇒ Chính vì thế tác giả đã khẳng định Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số các nhà tư tưởng hiện đại, tên tuổi và sự nghiệp của Các Mác sẽ đời đời sống mãi

3. Nghệ thuật

-Bài điếu văn là bài văn nghị luận mẫu mực

-Lập luận chặt chẽ, lí lẽ giàu sức thuyết phục

-Nghệ thuật so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc (tăng tiến) được sử dụng vô cùng thành công khiến bài văn càng thêm sức thuyết phục

Loạt bài Tác giả - Tác phẩm Văn lớp 11 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11.