Đăng ký

Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Bài viết hôm nay Cunghocvui xin giới thiệu với các bạn về nội dung và các bước tạo giống bằng phương pháp gây đột biến!

I. Định nghĩa

Là phương pháp chủ động sử dụng các tác nhân gây đột biến khác nhau để tạo ra được tổ hợp gen mong muốn.

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến thường được sử dụng trên đối tượng nào? Đối tượng tạo giống bằng phương pháp gây đột biến thường chủ yếu là thực vật.

II. Quá trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

Các bước tiến hành cụ thể như sau:

- Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến.

- Sàng lọc các thường hợp đột biến.

- Tạo thành công giống thuần chủng.

Ví dụ tạo giống bằng phương pháp gây đột biến:

Ví dụ về phương pháp gây ra đột biến

III. Ứng dụng tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

  • Nuôi cấy gen, hạt phấn

Quy trình tạo giống bằng biện pháp nuôi cấy hạt phấn:

Quy trình tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn

- Ứng dụng của phương pháp công nghệ nuối cấy hạt phấn

Dùng để chọn các cây có dặc tính chống chịu hạn, chịu lạnh, chịu mặn, kháng thuốc diệt cỏ…

Dùng để tạo ra dòng thuần chủng, tính trạng chọn lọc sẽ rất ổn định

  • Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo

Ưu điểm của phương pháp này là nhân nhanh giống cây trồng quý - hiếm và sạch bệnh, tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu gen giống với cá thể ban đầu 

Quy trình tạo giống bằng biện pháp nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo

Quy trình tạo giống bằng biện pháp nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo​​

- Ứng dụng : Nhân nhanh các giống cây có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sống và duy trì ưu thế lai

  • Dung hợp tế bào trần

​Ưu điểm của phương pháp này là tạo ra các cây lai khác loài mang đặc điểm của cả 2 loài nhưng không cần phải trải qua sinh sản hữu tính,  tránh hiện tượng bất thụ của con lai

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp dung hợp tế bào trần

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp dung hợp tế bào trần​​​​

- Thành tựu tạo ra giống mới từ phương pháp dung hợp tế bào trần: Sơ đồ tạo cây lai pomato

Sơ đồ tạo cây lai pomato

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về tạo giống qua phương pháp gây đột biến!

shoppe