Đăng ký

Nhân vật Trọng Thủy trong truyền thuyết "An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy"

698 từ

Trọng Thuỷ là con trai Triệu Vương. Trong cuộc chiến chinh phục nước  u Lạc, Trọng Thủy bị vua cha sai làm gián điệp.

Nước Âu Lạc có Loa Thành kiên cố và có nỏ thần, vua cha là Triệu Đà nhiều lần tấn công nhưng đều thất bại. Triệu Đà bèn đừng kê cầu hoà và hai nước kết làm thông gia. Trọng Thuỷ kết hôn cùng Mỵ Châu, con gái An Dương Vương.

Đợi một thời cơ thuận lợi, Trọng Thuỷ dỗ dành Mỵ Châu cho xem nỏ thần, rồi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay thế. Xong việc, Trọng Thuỷ nói dối về phương Bắc thăm cha.

Trước khi chia tay Trọng Thuỷ còn hỏi Mỵ Châu: ..."nếu hai nước xảy ra việc binh đao, ta biết tìm nàng ở đâu?".

Mỵ Châu thật bụng tin chồng, nói:
- Thiếp có chiếc áo lông ngỗng. Nếu có biến, chạy tới đâu, thiếp sẽ rải lông ngỗng tới đó. Chàng cứ theo đó mà tìm.

Có được nỏ thần, Triệu Đà cất binh xâm lược  Âu Lạc. An Dương Vương thất trận, đem theo Mỵ Châu lên ngựa chạy về phương Nam.

Trọng Thuỷ theo lời vợ dặn đuối theo dấu lông ngỗng đến bờ biển. Trong Thuỷ ôm xác Mỵ Châu về táng ở Loa Thành. Theo lời thề của nàng, sau khi chết nàng hoá thành ngọc trai ở biển Đông.

Trọng Thuý ngày đêm thương tiếc Mỵ Châu. Một lần, khi đi tắm, Trọng Thuỷ tưởng thấy bóng nàng bèn lao đầu xuống giếng mà chết.

Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này rửa, thây ngọc càng thêm sáng.

Trọng Thuỷ đáng bị lịch sử lên án song ít nhiều cũng là kẻ đáng thương bởi Trọng Thuỷ là nạn nhân của chiến tranh xâm lược.

Xem thêm >>> Phân tích yếu tố kì ảo trong truyền thuyết "An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy"

Trên đây là bài viết tóm tắt về nhân vật Trọng Thủy trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của bạn. Chúc bạn học tập tốt <3

shoppe