Đăng ký

Một số lưu ý khi viết bài văn thuyết minh

912 từ

1.     Tìm hiểu đề
-     Để bài yêu cầu tạo lập kiểu văn bản thuyết minh. Để tạo lập văn bản thuyết minh, cần sử dụng phương thức biểu đạt như thế nào?
-     Nội dung cần biểu đạt là gì? Trình bày, giới thiệu, giải thích,... nhằm làm rõ đặc điểm cơ bản của một đối tượng, cung cấp tri thức về các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội.
-      Để thực hiện yêu cầu của để bài, cần chuẩn bị những tri thức và kĩ năng gì?

2.      Lập dàn ý
a)       Mở bài
Nêu đối tượng cần thuyết minh.
b)        Thân bài
Nêu cụ thể vấn đề, nội dung thuyết minh theo một trình tự nhất định. Ví dụ: thuyết minh về một đặc sản của quê hương, cần nêu giới thiệu tỉ mỉ về đặc sản đó. (Nêu là một sản phẩm, cần nêu cách chế biến hoặc cách làm).
c)        Kết bài
Nêu vai trò, ý nghĩa, giá trị của vấn đề được thuyết minh.

3.      Gợi ý thực hành
Đề bài: Vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang dã, của nhiên liệu sạch,...) trong việc bảo vệ môi trường sống.
-    Cây cối, rừng, động vật hoang dã, nhiên liệu sạch,... có vai trò gì đối với cuộc sống của chúng ta? Nêu dẫn chứng? (Ví dụ: chức năng điều hoà không khí, duy trì sự cân bằng sinh thái, ngăn chặn lũ lụt, lở đất, làm phì nhiêu cho đất, làm giảm sự ô nhiễm môi trường,...).
-    Thế nhưng, hiện nay, ở nhiểu nơi, loài người chúng ta vẫn đang làm những việc có hại đối với môi trường. Những việc đó là gì? (chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt các loài thú hoang dã, quý hiếm vô tội vạ...).
-    Chúng ta phải làm gì để phát huy vai trò của rừng, của cây cối... trong việc bảo vệ môi trường sống? (tuyên truyền tích cực về vai trò quan trọng của rừng, của cây xanh, xử lý nghiêm minh những người vi phạm luật bảo vệ rừng, đồng thời tích cực nghiên cứu để tìm ra những nguồn năng lượng mới, những nguồn nhiên liệu sạch).
Chú ý: Phần quan trọng nhất cần tập trung làm rõ vẫn là vai trò của cây cối, của rừng,... đối với môi trường sống. Có thể thuyết minh bằng lý lẽ nhưng cũng có thể đưa vào bài viết những số liệu tin cậy mà em đọc được trên sách báo hoặc nghe trên đài, ti vi...

Xem thêm >>> Một số lưu ý khi viết bài văn biểu cảm

                        Một số lưu ý cần biết khi viết văn tự sự

Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe