Đăng ký

Công thức Momen lực, Momen động lượng

+) Momen lực: (\(F\): lực tác dụng vào vật \((N)\);  \(d\): cánh tay đòn của lực \((m)\))

           \(M_{F/O}=Fd\)

 

Áp dụng:   

           \(M=F_1d_1=F_2d_2 \Rightarrow \dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{d_2}{d_1}\)

 

 

+) Momen động lượng: (\(I\):momen quán tính;  \(\omega\): tốc độ góc)

           \(L=I \omega\)

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY