Đăng ký

Lý thuyết về công thức từ thông trong dòng điện cảm ứng - mới nhất

Lý thuyết về công thức từ thông trong dòng điện cảm ứng - mới nhất

Trong chương học về Lực từ - Cảm ứng điện từ chúng ta sẽ được làm quen với khái niệm về từ thông. Đây được coi là một đại lượng cơ sở khá quan trọng, giúp các bạn có thể giải tốt các bài tập liên quan đến cảm ứng điện từ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây!

I. Khái niệm và công thức tính từ thông

    1. Từ thông là gì?

Từ thông là một đại lượng quan trọng với bề mặt diện rích S.

  • Nguyên nhân tạo ra dòng điện cảm ứng là do sự tác động của từ thông, biến thiên qua thời gian.
  • Qua mạch kín biến đổi, thì dòng điện đó chỉ tồn tại và hoạt động khi và chỉ khi có TT đi qua.
  • Sự biến đổi của tốc độ từ thông tác động cùng chiều vào hiện tượng cảm ứng
  • Từ thông tăng tạo ra chiều dòng điện, nếu giảm thì chiều dòng điện sẽ thay đổi.

Công thức liên quan:

    2. Công thức tính từ thông

Từ thông

Công thức tính từ thông như sau: \(Φ=BScosα\)

III. Bài tập có lời giải

Bài 1:  Ta cho khung dây dẫn có dạng hình chữ nhật với kích thước 4cm x 5cm, ta đặt khung dây vào từ trường đều với cảm ứng từ \(B = 6.10^{-4} T\). Góc giữa mặt phẳng cảm ứng từ với vecto B là 30°. Tính từ thông qua mạch?

Vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc \(30^0\), do đó pháp tuyến mặt phẳng khung hợp với vecto cảm ứng từ một góc: \(α=90^0−30^0=60^0\)

S =4cm x 5cm

\(B = 6.10^{-4} T\) (T)

Áp dụng công thức ta có từ thông qua mạch dây dẫn là: \( ϕ=BScosα=6.10^{−4}.0,04.0,05.cos60^0⇒ϕ=6.10^{−7}(Wb)\).

Bài 2: Chọn phát biểu đúng?

A. Từ thông là một số luôn lớn hơn 0

B. Từ thông đi qua mặt phẳng kín và luôn có giá trị khác 0

C. Từ thông là đại lượng vật lý có hướng song song với vescto cảm ứng từ B

D. Không có đáo án nào đúng.

Bài 3: Cho Vecto cảm ứng từ \(B= 2.10^{-4}\), bên trong từ trường đều ta đặt một khung dây dẫn hình vuông có cạnh là 4cm. Góc tạo bởi mặt phẳng với vecto B là 30°. Tính từ thông?

Vậy là chúng ta đã giải quyết xong về khái niệm từ thông, nếu có câu hỏi hay thắc mắc, xin vui lòng để lại dưới mục bình luận để chúng tôi được biết. Cám ơn các bạn đã đón đọc!