Đăng ký

Lý thuyết về Cacbon - Hóa học 9

Lý thuyết về Cacbon - Hóa học 9

Trong bài viết này Cunghocvui sẽ giới thiệu tới các bạn một nội dung học rất quan trọng và bổ ích về cacbon. Hy vọng với những lý thuyết bổ ích dưới đây sẽ giúp đỡ các bạn nhiều trong học tập!

I. Lý thuyết

1. Cacbon là gì?

a. Dạng thù hình là gì?

Hình thành nên các dạng thù hình được tạo nên thông qua quá trình tác động tự nhiên mà nguyên tố đó tạo nên, điển hình là từ các đơn chất kết hợp lại với nhau.

Ví dụ: Oxi và Ozon là hai dạng thù hình dễ gặp nhất trong tự nhiên của nguyên tố hóa học oxi.

b. Dạng thù hình của cacbon

- Than chì.

- Cacbon vô định hình.

- Kim cương.

2. Tính chất hóa học của Các bon

a. Cacbon tác dụng với oxi

\(C+O_2\to CO_2\)

b. Phản ứng oxi hóa diễn ra với các kim loại

\(2CuO+C\to 2Cu+CO_2\)

3. Các ứng dụng hóa học quang trọng

- Do đặc tính từ trường nên than (chứa nhiều cacbon) được ứng dụng rất nhiều trong việc tạo ra các vận dụng hàng ngày như điện cực hay chất bôi trơn, ruột bút chỉ, pin vật lý,...

- Có chứa nhiều trong các thù hình của kim cương và ứng dụng trong chế tác trang sức...

- Phân loại cacbon vô định hình:

+ Than hoạt tính: có nhiều ứng dụng trong cuộc sống và công nghiệp nhẹ.

+ Than đá, gỗ: xuất hiện nhiều trong tự nhiên và gắn liền với công nghiệp sản xuất.

Cacbon

II. Bài tập cacbon

Bài 1: Trình bày các phương trình phản ứng để sản xuất gang.

- Là sự kết hợp giữa việc nung sắt trong điều kiện có sự xúc tác của cacbon (2 - 5%) ở  điều kiện nhiệt độ thích hợp, bên cạnh đó còn có sự đóng góp của một số kim loại thích ứng khác

- Gang phải được tạo ra trong điều kiện nhiệt độ cao thích hợp.

Các phương trình hóa học:

(1) \(C+O_2 \to CO_2\)

(2) \(C+CO_2\to 2CO\)

(3) \(3CO+Fe_2O_3\to 3CO_2+2Fe\)

(4) \(CaCO_3 \to CaO+CO_2\)

(5) \(CaO+SiO_2 \to CaSiO_3\)

Bài 2. Nêu các dạng thù hình thường bắt gặp của các nguyên tố hóa học oxi

Hình thành nên các dạng thù hình được tạo nên thông qua qua trình tác động tự nhiên mà nguyên tố đó tạo nên, điển hình là từ các đơn chất kết hợp lại với nhau.

Ví dụ: Oxi và Ozon là hai dạng thù hình dễ gặp nhất trong tự nhiên của nguyên tố hóa học oxi.

Bài 3. Nêu các phản ứng hóa học quan trọng của cacbon với oxit?

C + 2CuO → 2Cu + CO2 ↑ 

C + 2PbO -> 2Pb + CO2 ↑

C + CO2 → 2CO

C + 2FeO → 2Fe + C02 ↑

Phản ứng hầu hết đều xảy ra và cho hiện tượng là có khí bốc lên, chất khử (C) ở đây có khả năng đẩy được oxi ra khỏi oxit.

Bài 4. Xem xét các hiện tượng phản ứng xảy ra dưới đây:

C+ O2 → CO2 (khí gây hiệu ứng nhà kính)

C + CO2 → 2CO (khí độc)

Thúc đẩy phản ứng cháy xảy ra bởi không khí chứa nhiều SO2.

S + O2 → SO2              (khí gây ra mưa axit)

Biện pháp chống ô nhiễm:

- Các sản phẩm từ than thường gây hại cho môi trường nên để hạn chế những thiệt hại đó thay vì dùng than ta sẽ dùng các.

- Trồng cây gây rừng để giảm khí CO2.

Bài 5. Cho bài toán như sau:

5kg than = 5000g

Số mol C nguyên chất = \(\dfrac{5000*90}{100*12}=375 (mol)\)

Với 5kg than thì hàm lượng khí sinh ra được tính như sau = 375 x 394 = 147750 (kJ)

Hy vọng rằng với những kiến thức mới về giải bài tập hóa bài cacbon trên đây, các bạn hoàn toàn có thể nắm chắc một cách dễ dàng và có những giờ học thư giãn!

shoppe