Đăng ký

Lý thuyết về bảng nguyên tố hóa học chính xác nhất

Ở bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức lý thuyết bảng nguyên tố hóa học đầy đủ, ngoài đưa ra khái niệm nguyên tố là gì thì còn có bảng nguyên tố và cách ghi nhớ các nguyên tố hóa học thường gặp dễ nhất.

I) NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1) KháI niệm nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hay nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại và có cùng số proton trong hạt nhân.

2) Tính chất

Tùy vào từng nguyên tố hóa học mà các nguyên tử có trong nó có tính chất hóa học giống nhau.

3) Kí hiệu

Mỗi nguyên tố khác nhau có cách biểu diễn khác nhau, thường sẽ biểu diễn bằng 1 đến 2 chữ cái. Chữ cái đầu tiên được viết ở dạng in hoa.

Ta gọi đó là kí hiệu hóa học.

VD: H, C, O, N, Mg, Ca,...

4) Tổng số nguyên tố hóa học

- Hiện tại biết được có 110 nguyên tố hóa học khác nhau, trong đó:

  • 92 nguyên tố trong tự nhiên
  • Còn lại là nguyên tố nhân tạo do con người tổng hợp.

- Một số nguyên tố phổ biến: Oxi, Sắt, Hidro, Nhôm, Kẽm, Canxi,...

II) BẢNG NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Trong phần này, Cunghocvui sẽ gửi đến bạn hai kiến thức quan trọng. Một là bảng nguyên tố hóa học đầy đủ của một số nguyên tố phổ biến, và hai là cách ghi nhớ nhanh các nguyên tố hóa học và hóa trị của chúng.

1) Bảng nguyên tố hóa học

Bảng nguyên tố hóa học

- Cách ghi nhớ một số nguyên tố phổ biến:

K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
Khi Nào Cần May Áo Záp Sắt Nên Sang Phố (Hỏi) Cửa Hàng Á Phi Âu

2) Hóa trị

Xem thêm hóa trị nguyên tố: Tại đây

III) LUYỆN TẬP

Câu 1: Cho các nguyên tử: A - B - C - D - E - F - G có lần lượt số proton: 5 - 8 - 17 - 6 - 8 - 17 - 17. Hỏi rằng có bao nhiêu nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học, hãy chỉ ra nguyên tử đó.

Câu 2: Một bạn học sinh có ý cho rằng: "Những nguyên tử mà cùng loại thì phải có cùng số proton trong hạt nhân và bắt buộc phải thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Ý kiến trên đúng hay sai? Tại sao?

Câu 3: Cho khối lượng nguyên tử X gấp 2 lần lưu huỳnh. Hãy tính khối lượng X và viết kí hiệu hóa học.

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về nguyên tố là gì, cách ghi nhớ nhanh các nguyên tố phổ biến có trong vỏ trái đất và bảng nguyên tố hóa học. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của bạn <3