Đăng ký

Lý thuyết hô hấp ở động vật chính xác nhất

Ở bài trước các bạn đã được tìm hiểu về hô hấp ở thực vật, vậy ở bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu gì về hô hấp ở động vật? Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức cơ bản như hô hấp là gì, thế nào là hô hấp ở động vật, quá trình hô hấp, cơ quan hô hấp, cấu tạo hệ hô hấp.

Hô hấp động vật

I) Tìm hiểu chung

Ở phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các khái niệm căn bản như hô hấp là gì, so sánh sự khác nhau của hô hấp thực vật với hô hấp động vật, quá trình hô hấp và cơ quan hô hấp.

1) Khái niệm hô hấp là gì?

- Ở động vật hô hấp là tập hợp những quá trình mà cơ thể có thể lấy oxi từ bên ngoài môi trường vào để oxi hóa các chất trong tế bào, đồng thời vừa giải phóng năng lượng vừa thải cacbonic ra ngoài.

- Hô hấp gồm hô hấp ngoài, vận chuyển khí và hô hấp trong. Trong đó:

  • Quá trình trao đổi khí với môi trường bên ngoài qua phổi, mang, da (gọi tắt là bề mặt trao đổi khí) của cơ thể với môi trường, nhận \(O_2\) cung cấp cho tế bào và thải \(CO_2\) gọi là hô hấp ngoài.
  • Quá trình trao đổi khí với môi trường bên trong tế bào và quá trình hô hấp tế bào nhận \(O_2\) để thực hiện quá trình hô hấp và thải \(CO_2\) để thực hiện quá trình trao đổi khí trong tế bào thì được gọi là hô hấp trong.

2) Quá trình hô hấp

Quá trình hô hấp

- Trong hệ hô hấp, cơ quan hô hấp bao gồm mũi, hầu họng, thanh quản, khí quản và hai buồng phổi.

- Trong mỗi quá trình hô hấp đều bao gồm hít vào, trao đổi khi hay phân giải các chất và rồi thở ra. Điểm chung trong quá trình hô hấp là tất cả các cơ quan hô hấp đều lấy \(O_2\) và thải \(CO_2\).

3) Phân biệt khác nhau của hô hấp ở thực vật với hô hấp ở động vật

  Hô hấp ở thực vật Hô hấp ở động vật
Cơ quan hô hấp Mũi, hầu họng, thanh quản, khí quản, hai buồng phổi
Quá trình hô hấp Lấy \(CO_2\) thải \(O_2\) Lấy \(O_2\) thải \(CO_2\)

Có thể bạn quan tâm:Tất tần tật về hô hấp thực vật chính xác nhất

II) Cấu tạo hệ hô hấp

Ở động vật, cấu tạo hệ hô hấp (hình thức hô hấp) có gì khác so với hệ hô hấp ở thực vật? Cùng tìm hiểu ngay trong phần này ngay thôi!

1) Đối với động vật dưới nước

- Động vật dưới nước hô hấp chủ yếu bằng mang, điển hình là cá. Ở cá, cơ quan hô hấp vừa là mang vừa là miệng.

- Ngoài ra các động vật như giun đất, lưỡng cư sống trong môi trường ẩm ướt thì cơ quan hô hấp là bề mặt da.

2) Đối với động vật trên cạn và người

Động vật trên cạn và con người thì cơ quan hô hấp là khí quản và phổi. Tùy vào từng loại động vật mà cấu tạo hệ hô hấp của chúng giống và khác nhau.

Ví dụ như ở côn trùng, hệ thông trao đổi khí của chúng là hệ khí quản. Còn từ động vật bò sát đến con người thì lại là qua bề mặt hô hấp của phổi.

Cấu tạo hệ hô hấp

III) Luyện tập

Câu 1: Nêu các hình thức hô hấp ở động vật dưới nước và động vật, con người trên cạn.

Câu 2: Lập bảng so sáng giữa hô hấp trong với hô hấp ngoài.

Câu 3: Nêu 3 hình thức hô hấp ở động vật.

Trên đây là bài viết về lý thuyết hộ hấp ở động vật, hãy để lại comment câu trả lời của bạn ở phía dưới. Thấy hay hãy like và share nhé!