Đăng ký

Lý thuyết hiện tượng biến đổi chất hay nhất - Hóa học 8

Trong bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn kiến thức lý thuyết về hiện tượng sự biến đổi chất, hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học là gì. Mong rằng sau bài viết bạn có thể giải thích các hiện tượng vật lý trong đời sống, hay các hiện tượng sự biến đổi chất.

I) TỔNG QUAN

1) Hiện tượng vật lý

- Hiện tượng mà chất biển đổi về trạng thái mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí.

- Quan sát hiện tượng sau, đưa ra kết luận:

Hiện tượng vật lí

=> Quá trình biển đổi ở cả ba trạng thái: rắn - lỏng - hơi của nước.

2) Hiện tượng hóa học

- Hiện tượng mà chất biển đổi có tạo ra chất khác được gọi là hiện tượng hóa học.

- Tiến hành thí nghiệm:

Có hai ống nghiệm (1) và (2), cho đường vào bên trong hai ống và đun nóng đáy ống nghiệm hai. Hiện tượng xảy ra là đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than, bên cạnh đó cũng có những giọt nước ngưng tụ trên thành ống nghiệm.

3) Kết luận

- Hiện tượng vật lý không tạo ra chất khác.

- Hiện tượng hóa học sẽ tạo ra một chất khác.

II) LUYỆN TẬP

Câu 1: Hãy cho biết hiện tượng vật lý - hiện tượng hóa học là gì? Sản phẩm của hai hiện tượng về sự biến đổi chất giống hay khác nhau?

Câu 2: Cho bốn hiện tượng sau: thủy triều, băng tan, nước chảy đá mòn, đốt cháy lưu huỳnh. Hỏi hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

Câu 3: Tại sao khi thức ăn thừa để lâu ngày sẽ bị thiu?

Câu 4: Cho tình huống sau: Mỗi khi trời đông đến thì mỡ sẽ bị đóng thành ván, người ta đun nóng các để các ván mỡ tan chảy. Nhưng lại đun quá lửa nên có một phần hóa hơi và một phần cháy đen. Hãy cho biết tình huống trên xuất hiện hiện tượng sự biến đổi chất nào? Nêu rõ.

Xem thêm>>> Hướng dẫn bài tập SGK

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về hiện tượng sự biến đổi chất, mong rằng sau bài viết bạn có thể hiểu được hiện tượng hóa học là gì, giải thích các hiện tượng vật lý trong đời sống một cách dễ dàng hơn.