Đăng ký

Công thức tính lực hướng tâm

Công thức của lực hướng tâm:

(\(f\): tần số (Hz);  \(T\): chu kỳ quay hết 1 vòng tròn (s);  \(a\): gia tốc hướng tâm;  \(F\): lực hướng tâm (N, Newton))

              \(f=\dfrac{1}{T}\)

               \(a=\dfrac{v^2}{R}=\omega^2 R\)

              \(F=ma=m \dfrac{v^2}{R}\)