Soạn bài Về luân lý xã hội ở nước ta- Soạn văn lớp 11

Hướng dẫn giải

     1. Cấu trúc đoạn trích gồm ba phần. Hãy nêu ý chính của từng phần và xác lập mối liên hệ giữa chúng. Chủ đề tư tưởng của đoạn trích là gì?

  • Phần 1 : Người nước ta còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội.
  • Phần 2 có 3 đoạn:

     + Hai đoạn đầu: So sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình về ý thức nghĩa vụ giữa người với người.

    + Các đoạn sau: Nguyên nhân của tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích nằm sự phản động thối nát của lũ quan trường.

  • Phần 3: Cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể nhằm hướng tới mục đích giành độc lập, tự do.

     2. Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đã chọn cách vào đề như thế nào để tránh sự hiểu lầm của người nghe về khái niệm luân lí xã hội.

   Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đã chọn cách vào đề hay đặt vấn đề thẳng thắn gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe.

   Đầu tiên tác giả dùng cách nói phủ định: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều". Nhằm mục đích đánh tan mọi sự hiểu lầm có thể có người nghe về sự hiểu biết của chính họ trên vấn đề luân lí xã hội, tác giả đã chẳng ngần ngại với cách nói ây. Tiếp đó để tránh khả năng hiểu đơn giản hay xuyên tạc vấn đề của một sô" người, tác giả đã bồi tiếp một câu để bài nói của mình khỏi đề cập những chuyện vô bể: “Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được cho nên không cần cắt nghĩa làm gì”. Điều này không chỉ cho thấy sự sống động trong tư duy và sự nhạy cảm trong quan hệ giao tiếp của tác giả mà còn bộc lộ uy lực lời nói của tác giả.

     3. Trong phần 2, ở hai đoạn đầu, tác giả đã so sánh "bên Âu châu", "bên Pháp" với "bên ta" về điều gì?

   Trong phần 2, ở hai đoạn đầu, tác giả đã so sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình về một vấn đề trung tâm là ý thức nghĩa vụ giữa người với người. Người nghe, người đọc tất nhiên vẫn thể nhận ra được cái nhìn của tác giả về sự thua kém của “bên mình” về các vấn đề cồn lại là sự công bằng và sự hiểu biết

     4. Ở các đoạn sau của phần 2, tác giả chỉ ra nguyên nhân của tình trạng "dân không biết đoàn thể, không trọng công ích" là gì? Tác giả đã đả kích chế độ vua quan chuyên chế ra sao?

 

   Ở các đoạn sau của phần 2 tác giả chỉ ra nguyên nhân của tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là nằm ở sự phản động, thối nát của lũ quan trường.

 

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận- Soạn văn lớp 11

                                          PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản:         a.Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Vãn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác- Soạn văn lớp 11

   1. BÀI ĐIẾU VĂN NÀY CÓ THỂ CHIA LÀM MẤY PHẦN? NÊU NỘI DUNG CỦA TỪNG PHẦN?    Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần: Phần I: Hai đoạn 1, 2: Giới thiệu chung về những đóng góp của Các Mác. Phần II: Các đoạn 3, 4, 5 và 6: Tổng kết những cống hiến vĩ đại của Các Mác. Phần III: Đoạn 7 và câu cuối

Soạn bài đọc thêm Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc- Soạn văn lớp 11

   1. CÂU 1 TRANG 91 SGK    Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi học đòi cóp nhặt nhừng cái tầm thường của phong hóa châu Âu, thích bập bẹ nâm ba tiếng Tây hơn là nói thông thạo bằng tiếng nước mình. Đó là nhừng người Việt Nam mà học đòi làm theo Tây cho ra người Tây.    2. CÂU 2 TRANG 91 SGK    Th

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận- Soạn văn lớp 11

Bài tập 1      1. VIẾT MỘT BÀI VĂN BÌNH LUẬN ĐỂ THAM GIA DIỄN ĐÀN DO ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC, VỚI ĐỀ TÀI: LỜI ĂN TIẾNG NÓI CỦA MỘT HỌC SINH VĂN MINH, THANH LỊCH.    a. Bài văn nên là một bài bình luận vì vấn đề nêu ra ai cũng biết, có điều nhận biết mức độ đúng sai lệch lạc khác nhau, do

Công thức tính số mol khi biết khối lượng

Khi biết khối lượng thì số mol được tính theo công thức sau:                   \n=\dfrac{m} {M} \Rightarrow m=M.n\

Công thức tính số mol khi biết thể tích khí ở đktc

Khi biết thể tích khí ở điều kiejn tiêu chuẩn thì số mol được tính theo công thức sau:                 \n=\dfrac{V/lít}{22,4} \Rightarrow V=n.22,4\

Công thức tính số mol khi biết nồng độ mol/lít

Khi đã biết nồng độ mol/lít thì số mol được tính theo công thức sau:                  \n=Cm.Vlít \Rightarrow V=\dfrac{n} {Cm}\

Công thức tính số mol khí ở điều kiện không chuẩn

Ở điều kiện không chuẩn thì số mol được tính theo công thức là:                \n=\dfrac{P.V} {R.T} \                       Với P: Áp suấtatm , V:Thể tíchlít                             R=0,082                             \T=273+t^0C\