Hướng dẫn soạn bài Xin lập khoa luật

Hướng dẫn giải

Câu 1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực naafo? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

   Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm cả kỉ cương, uy quyền, chJ lệnh của quốc gia, trong đó tam cường, ngũ thường cho đến việc hy chinh của sáu bộ đều đầy đủ. Nghĩa là luật chi phối mọi sinh hoạt 2 đình xã hội của con người. Ông đã giới thiệu việc thực hành luật phál ở các nước phương tây từ vua, quan đến dân đều phải tôn trọng luật, sôhg theo pháp luật.

Câu 2. Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

   Tác giả chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật để giữ đạo công bằng.

Câu 3. Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

   Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không tôn trọng pháp luật. Sách Nho cũng chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy mà xưa nay học sinh nhiều mà chẳng ai đổi được tâm tinh, sửa được lỗi lầm.

Câu 4. Tác giả quan niệm thế như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?

   Tác giả quan niệm đạo đức và luật pháp là một: “Trái luật là tội ác đúng luật là đức”, mọi quyền pháp đều là đạo đức”...

Câu 5. Việc nhắc đen Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

Trong xã hội đương thời, Nho học đang rất phổ biến và được trọng vọng, việc nhắc Khổng Tử và các khái niệm đạo đức văn chương với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích có tác dụng làm tăng thuyết phục đối với người đọc.

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn soạn bài Vịnh hoa thi hương

CÂU 1. HAI CÂU ĐẦU CHO THẤY KÌ THI CÓ GÌ KHÁC THƯỜNG? CHÚ Ý PHÂN TÍCH KĨ TỪ LẪN. HAI CÂU THƠ ĐẦU GIỚI THIỆU HOÀN CẢNH CỦA KHOA THI:                                                Nhà nước ba năm mở một khoa,                                               Trường Nam thi lẫn với trường Hà.    Theo lệ t

Hướng dẫn soạn bài Khóc Dương Khuê

CÂU 1. THEO ANH CHỊ, BÀI THƠ NÀY CÓ THỂ CHIA THÀNH MẤY ĐOẠN? NỘI DUNG CỦA MỖI ĐOẠN LÀ GÌ? Bài thơ có thể được chia thành ba đoạn: Đoạn 1 hai câu thơ đầu: Nỗi đau đột ngột khi mất bạn. Đoạn 2 từ câu 3 đến câu 22: Những kỉ niệm tươi rói về tình bạn sống lại trong hồi tưởng của nhà thơ. Đoạn 3 phần

Hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền

CÂU 1. ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT BÀI CHIẾU GỒM CÓ MẤY PHẦN VÀ NỘI DUNG CỦA MỖI PHẦN. TỪ ĐÓ, HÃY KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT VĂN BẢN CẦU HIỀN.             Bài Chiếu cẩu hiến gồm có 3 phần:        Phẩn 1: Từ đầu đến ... trời sinh ra người hiền vậy: Thiên chức của người hiến là giúp vua giúp nước.    

Hướng dẫn soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( tác giả)

CÂU 1: NÊU NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CUỘC ĐỜI NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. ANHCHỊ CẢM NHÂN SÂU SẮC VỀ ĐIỀU GÌ THÔNG QUA CUỘC ĐỜI NHÀ THƠ?    Nguyễn Đình Chiểu 18221888 hiệu là Hối Trai, người tỉnh Gia Định, xuất thân gia đình nhà Nho, thời niên thiếu trải qua nhiều bất hạnh. Năm 1843, đỗ tú tài. Năm 1846, ra Huế chu

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

CÂU 1. TRONG HAI CÂU THƠ DƯỚI ĐÂY, TỪ THÔI IN ĐẬM ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ SỬ DỤNG VỚI NGHĨA THẾ NÀO? Trong bài Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến viết:                                                    Bác Dương THÔI đã THÔI rồi,                                                    Nước mây man mác ngậm ngùi lòn

Soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản - Soạn văn lớp 11

I. DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG 1. CHO ĐOẠN TRÍCH:    Hắn chỉ thấy nhục, chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả, vì thế mà bát cháo hành của thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù?