Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:

                          \(H=\dfrac {M_{tt}} {M_{lt}}.100\%\)

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận- Soạn văn lớp 11

   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của vân bản gốc theo một mục đích trước. Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội dung văn bản gốc.    II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Đọc văn bản về luận li xã hội ở nước ta của

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp với thao tác lập luận- Soạn văn lớp 11

     BÀI TẬP1     Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:     a.Đoạn trích viết về vấn đề ảnh hưởng của thơ Pháp vào Thơ mới Việt Nam. Quan điểm của các tác giả là: Ảnh hưởng đó không còn dấu vết vì đã bị Việt hóa.     b.Các tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chủ yếu là phân tích và so sánh. Ngoài

Soạn bài Một số thể loại văn học kịch, văn nghị luân- Soạn văn lớp 11

   1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CẤC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC • ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH    Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp của nhiều bộ môn, nhiều người đạo diễn, diễn viên, hóa trang, ánh sá

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận(Tiếp theo)- Soạn văn lớp 11

   II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶT TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN    Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: Tính công khai về quan điểm chính trị. Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận Tính truyền cảm, thuyết phục.    Các đặc trưng đó được thể hiện ở những phươn

Soạn bài Làng - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. TRUYỆN NGẮN LÀNG ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀM BỘC LỘ SÂU SẮC TÌNH YÊU LÀNG QUÊ VÀ LÒNG YÊU NƯỚC Ở NHÂN VẬT ÔNG HAI. ĐÓ LÀ TÌNH HUỐNG NÀO?    Kim Lân đã đặt nhân vật chinh của truyện là ông Hai vào một tình huống gay gắt là cái làng mà ông hết lòng yêu mến tự hào đã theo giặc lập

Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:                                                     \H=\dfrac {m{tgpu}} {m{bd}}.100\%\