Đăng ký

Giới thiệu về tác giả Vũ Đình Liên và bài thơ Ông đồ

414 từ Văn mẫu

l .Tác giả, tác phẩm

Vũ Đình Liên sinh năm 1913 tại Hà Nội. Đỗ tú tài, học Luật rồi đi dạy nhạc, viết báo, làm thơ. Năm 1940, làm Tham tá thương chính Hà Nội. Sau Cách mạng, ông dạy học và làm công tác văn nghệ tại Liên khu III, Việt Bắc. Từ 1954-1975, ông dạy ở Trường Đại học Sư phạm và Đại học Sư phạm ngoại ngữ, nghiên cứu văn học và dịch thuật.

Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên đăng trên báo "Tinh hoa" năm 1935 (?) là được nhiều người yêu thích nhất. Viết theo thể thơ ngũ ngôn trường thiên, gồm có 20 câu thơ, chia thanh 5 khổ thơ.

2. Chủ đề

Qua hình ảnh ông đồ viết câu đối Tết, tác giả biểu lộ lòng thương cảm lớp người tài tình sinh bất phùng thời nay đã gần đất xa trời, đồng thời thể hiện niềm xót thương một nền văn hóa lụi tàn...

Vần thơ

Bài thơ “Ông đồ” vừa có vần bằng, vừa có vần trắc; cách gieo vần chân và vần cách rất biến hóa, tạo nên giọng điệu buồn lê thê:

“Ông đồ vẫn ngồi đấy,

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy,

Ngoài giời mưa bụi baỵ.

(đấy vần với giấy; hay vần với bay).

shoppe