Đăng ký

Giới thiệu nhà văn Ai - ma - tốp và truyện Người thầy đầu tiên

407 từ Văn mẫu

Giới thiệu nhà văn Ai-ma-tốp và truyện Người thầy đầu tiên

Ai-ma-tốp sinh năm 1928, người Kiếc-ghi-di, là nhà văn Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà ở vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Ông là nhà văn lớn có nhiều tác phẩm đặc sắc được dịch ra hàng trăm thứ tiếng trên thế giới, tiêu biểu là các truyện: Con tàu trắng, Cây phong non, Trùm khăn

Truyện "Người thầy đầu tiên" kể về thẩy giáo Đuy-sen qua hồi ức cùa bà viện sĩ An-tư-nai Xu -lai-ma-nô-va, trước đây là học trò của thầy Đuy- sen.

Năm 1924, tức là vào thời kì những năm đầu tiên xây dựng chính quyền cách mạng ở Liên Xô, Đuy-sen được Đoàn Thanh niên Cộng sản cử về làng Kur-ku-rêu để mở trường. Đuy-sen gặp rất nhiều khó khăn: có một số quần chúng lạc hậu chống lại việc mở trường, kinh tế nghèo nàn, khó khăn; một mình lo liệu cất dựng trường sở. Các em gái trong làng nghe tin mở trường háo hức đón chào. Trong số các em gái có An-tư-nai là một cô gái mồ côi phải sống nhờ chú thím.

Thầy Đuy-sen đã gieo mầm văn hóa. Thầy đã trồng hai cây phong trên đồi cao...