Giải bài 2.9 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 9

Đề bài

Dựa vào công thức \(R = \dfrac{U}{I} \)  có học sinh phát biểu như sau:

“Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”.

Phát biểu này đúng hay sai ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

   Nếu bỏ qua sự thay đổi nhiệt độ của dây dẫn thì điện trở của dây dẫn có giá trị không đổi nên phát biểu của các bạn học sinh đó là sai. (Xem thêm)

Có thể bạn quan tâm