Giải câu 1 Trang 15 -Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Có thể bạn quan tâm