Đăng ký

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Tổng hợp lý thuyết không nên bỏ qua

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ - LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ

Bộ môn Sinh học 12 các em học sinh sẽ được học nội dung Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Sau đây cunghocvui.com sẽ tổng hợp kiến thức tổng quát về chủ đề này. 

I. Khái niệm chung

- Nhiễm sắc thể (NST) là vật thẻ di truyền tồn tại trong nhân tế bào bị ăn màu bằng chất nhuộm kiềm tính, tập trung lại thành những sợi ngắn, có số lượng, hình dạng, kích thước đặc trưng mỗi loài. 

- NST có thể tự nhân đôi, phân li, tổ hợp ổn định qua các thế hệ. 

- Đột biến NST được chia thành 2 loại: Đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST. 

Hình ảnh đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Hình ảnh đột biến số lượng nhiễm sắc thể

II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 

1. Khái niệm 

Là những biến đổi số lượng NST xảy ra ở một, một số cặp hay tất cả các cặp NST. 

2. Phân loại 

 Đột biến số lượng NST được chia thành 2 loại: Đột biến lệch bội (dị bội) và đột biến đa bội. 

III. Đột biến lệch bội và đa bội

1. Đột biến lệch bội (Dị bội)

- Khái niệm: Là hiện tượng trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi số lượng.

- Các dạng đột biến lệch bội: 

+ 1 cặp NST nào đó trong các cặp NST tương đồng có thêm 1 chiếc: 2n + 1.

+ 1 cặp NST nào đó trong các cặp NST tương đồng mất đi 1 chiếc: 2n - 1. 

+ 1 cặp NST nào đó trong các cặp NST tương đồng mất đi cả 2 chiếc: 2n - 2. 

Các dạng đột biến nhiễm sắc thể lệch bội

Các dạng đột biến nhiễm sắc thể lệch bội

- Hậu quả:

+ Đối với đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở thực vật: Mất cân bằng gen, làm biến đổi hình thái ở thực vật (hình dạng, kích thước...)

+ Đối với đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở người: Gây nên một số bệnh ở người (đao, Tớc - nơ...).

+ Cơ thể không hoặc giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản. 

- Ý nghĩa: 

+ Đối với tiến hóa: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

+ Đối với chọn giống: Sử dụng các thể NST theo ý muốn vào cây lai. 

+ Đối với nghiên cứu di truyền học: Sử dụng các lệch bội để xác định vị trí gen trên NST.

2. Đột biến thể đa bội 

- Khái niệm: Là hiện tượng cả 2 bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong 1 tế bào. 

- Thể đa bội ở động vật thường ít gặp vì dễ gây chết. 

- Ý nghĩa với tiến hóa và chọn giống thực vật vì góp phần hình thành loài mới. 

Trên đây là toàn bộ lý thuyết về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Sau khi học xong lý thuyết, có thể tham khảo các dạng bài tập tại cunghocvui.com

 

 

 
shoppe