Định nghĩa cấp số cộng

Hướng dẫn giải

   Dãy số \(U_1, U_2,...,U_n,.....\)gọi là một cấp số cộng sai d nếu: \(u_k = u_{k-1} + d\)

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết về ngữ pháp(tiếp theo)- soạn ăn 9

                                         C. THÀNH PHẦN CÂU I. THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ    1. Thành phần chính của câu     Chủ ngữ CN: Nêu chủ thể của hành động, trạng thái, tính chất... J được nói đến ở vị ngữ. CN thường đứng trước VN.     Vị ngữ VN: Nêu đặc trưng hành động, trạng thái,

Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự - Soạn văn lớp 9

NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ I. NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 1 Đọc các đoạn trích từ LÃO HẠC đến Truyện Kiều. 2 Đoạn trích thể hiện những suy nghĩ nội tâm của nhân vật ông giáo trong truyện ngắn LÃO HẠC của Nam Cao. Ông giáo dã Độc thoại nội tâm, tự thuyết phục mình rằng vợ mình không ác để CHỈ B

Soạn bài Tổng kết về từ vựng ( tiếp ) - Soạn văn lớp 9

I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 1. ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG. TRẢ LỜI: Cách phát triển từ vựng: Phát triển về nghĩa. Phát triển về số lượng từ ngữ: + Tạo từ ngữ mới + Vay mượn tiếng nước ngoài. BÀI TẬP 2 Phát triển từ vựng bằng hình thức phát triển nghĩa của từ như dưa chuột, con chuột một

Công thức biến đổi tích thành tổng

\cosa.cosb = \dfrac{1}{2} [ cos a b + cos a + b \ \sina.sinb = \dfrac{1}{2} [ cos a b cos a + b \ \sina.cosb = \dfrac{1}{2} [ sin a b + sin a + b \

Công thức biến đổi tổng thành tích

\cosx + cosy = 2cos\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \cosx cosy = 2sin\dfrac{x + y}{2}sin\dfrac{x y}{2}\ \sinx + siny = 2sin\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \sinx siny = 2cos\dfrac{x + y}{2} sin\dfrac{x y}{2}\ \tanx + tany = \dfrac{sin x + y }{cosx.cosy}\ \tanx tany = \dfrac{sin x y }{c

Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Tổng n số hạng đầu tiên:  \Sn = u1 + u2 + ..... + un = \dfrac{n}{2}u1 + u2 = \dfrac{n}{2}[2u1 + n1d]\

Định nghĩa cấp số nhân

   Dãy số \U1, U2,..., Un,....\ gọi là một cấp số nhân có công bội q nếu \uk = u{k +1}.q\