Đăng ký

Công thức dòng điện xoay chiều mạch chỉ có tụ điện C cần nắm vững

- Mạch chỉ có tụ điện C:

-> Dung kháng  \(Z_C = \dfrac{1}{\omega C}\)

\(\varphi = - \dfrac{\pi}{2}\)=> \(u_C\) chậm pha hơn i: \(\dfrac{\pi}{2}\)

\(U_{0C}= I_0. Z_C\)\(U_C= I.Z_C\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào