Đăng ký

Công thức dòng điện xoay chiều mạch chỉ có cuộn cảm L cần nắm vững

- Mạch chỉ có cuộn cảm L:

-> Cảm kháng: \(Z_L = \omega L\)

\(\varphi = \dfrac{\pi}{2} \)=> \(u_L\) nhanh pha hơn i: \(\dfrac{\pi}{2}\)

\(U_{0L} = I_0. Z_L\);  \(U_L= I. Z_L\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào