Đăng ký

Công thức định luật ÔM

Định luật ÔM:  ( U: hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở R)

              \(I=\dfrac{U}{R}\)