Đăng ký

Công thức tính con lắc vật lý

\(\omega\):  tốc độ góc,  \(I\): momen quán tính,  \(m\): khối lượng con lắc,  \(d\):  khoảng cách từ trọng tâm G đến trục quay O(OG) ,  \(T\): chu kỳ    

          \(\omega=\sqrt{\dfrac{mgd}{I}}\)            

          \(T=\dfrac{2 \pi}{\omega} =2\pi \sqrt{\dfrac{I}{mgd}}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào