Đăng ký

Câu 4 trang 156 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe:

+ Gây bệnh phổi , tim, gan.

+ Gây bệnh phế quản.

+ Hút thuốc phiện gây nghiện, và trở thành nô lệ của thuốc phiện mà khó có thể từ bỏ.