Đăng ký

Câu 3 trang 156 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ?

Hướng dẫn giải

+ Cây sầu riêng

+ Cây chôm chôm

+ Cây cao su

+ Cây mít, xoài , bưởi , cam