Câu 4 trang 151 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Hướng dẫn giải

 Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch ( hình 37.5 ) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn . Vì ấu trùng ( nòng nọc ) rất khác ếch trưởng thành về hình thái , cấu tạo và sinh lí .

Có thể bạn quan tâm