Câu 2 trang 151 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

Hướng dẫn giải

- Động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái như : lợn , bò , trâu , gà , vịt , cá chép ,...

- Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn như : cánh cam , bọ rùa , nhái , cóc ,...

- Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn như : bọ ngựa , cào cào ,...

Tags sinh trưởng và phát triển ở động vật

Có thể bạn quan tâm