Câu 1 trang 151 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

Hướng dẫn giải

- Sinh trưởng ở cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào .

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng , phân hóa ( biệt hoá ) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể .

Tags sinh trưởng và phát triển ở động vật

Có thể bạn quan tâm