Đăng ký

Câu 3 trang 98 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Hướng dẫn giải

Những hoa nhỏ mọc thành cụm có tác dụng quyến rũ côn trùng giúp cho sự thụ phấn của hoa.