Đăng ký

Câu 3 trang 91 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Hãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.

Hướng dẫn giải

Ghép cây mãng cầu xiêm với cây bình bát.

Ghép các cây nho.