Đăng ký

Câu 3 trang 55 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất. Chúng xáo trộn và đưa thảm mục vào đất.

- Phân chúng có dạng hạt làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi, kali làm đất bớt chua.

- Tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích trong đất , giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

shoppe