Đăng ký

Câu 2 trang 55 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

 Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao ?

Hướng dẫn giải

 Do lớp cutincun trong suốt nên các mạch máu cơ thể hiện ra làm giun đất có màu phớt hồng.