Đăng ký

Câu 3 trang 151 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào?

Hướng dẫn giải

 Nhờ có rừng giữ đất nên khi mưa lớn đất không bị xói mòn, không bị sụt lở đất.

 Rừng còn giữ được nước nên sẽ hạn chế được lũ lụt, hạn hán.