Đăng ký

Câu 2 trang 151 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước?

Hướng dẫn giải

 Nước mưa sau khi rơi xuống rừng sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm, rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tại thành suối, sông.