Câu 3 trang 150 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú.

Hướng dẫn giải

Các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não ở người chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp Thú là :

- Khối lượng não so với cơ thể người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú.

Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các noron (khối lượng chất xám lớn)

Ở người , ngoài các trung khu vận động và cảm giác như ở động vật thuộc lớp thú , còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

Tags đại não

Có thể bạn quan tâm