Câu 1 trang 150 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Vẽ sơ đồ đại não nhìn từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài.

Hướng dẫn giải

- Vẽ sơ đồ đại não.

- Hình dạng , cấu tạo ngoài của đại não.

Đại não ở người rất phát triển , che lấp cả não trung gian và não giữa.

Bề mặt đại não được phủ một lớp chất xám làm thành vỏ não . Bề mặt vỏ não có nhiều nếp gấp , đó là các khe và rãnh làm tăng diện tích mặt vỏ đại não.

Hơn 2/3 bề mặt não nằm trong khe và rãnh. Vỏ đại não dày khoảng từ 2-3mm , gồm 6 lớp , chủ yếu là các tế bào hình tháp.

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy. Rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán và thủy đỉnh. Rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh với thùy thái dương. Trong các thùy, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não.

Dưới vỏ não là chất trắng, trong đó chứa các nhân nền.

Tags đại não

Có thể bạn quan tâm