Bài 1: Bài mở đầu - Sinh lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1: Bài mở đầu được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 7 SGK Sinh 8)

 Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:     Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.     Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Bài 2 (trang 7 SGK Sinh 8)

   Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể trong mối quan hệ với môi trường và những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó, đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý

Câu 1 trang 7 Sách giáo khoa Sinh học 8

a. Những đặc điểm giống nhau : Người và động vật thuộc lớp thú giống nhau về cấu tạo chung : các phần của bộ xương , sự sắp xếp các nội quan. Có lông mao  Có tuyến sữa Bộ răng phân hóa Đẻ con ... b. Những điểm khác nhau : Sự phân hóa bộ xương phù hợp chức năng lao động và đi bằng 2 chân. Nhờ

Câu 2 trang 7 Sách giáo khoa Sinh học 8

 Những lợi ích của việc học tập môn học cơ thể nguoif và vệ sinh là : có những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường , những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể , tránh được mê tín dị đoan ; có những kiến thức cơ bản

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1: Bài mở đầu - Sinh lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!