Câu 2 trang 150 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Mô tả cấu tạo trong của đại não

Hướng dẫn giải

 Đại não gồm:

    - Chất xám tạo thành vỏ đại não, là nơi tập trung thân và tua ngắn của noron, trung tâm của các phản xạ có điều kiện.

    - Chất trắng nằm dưới vỏ não là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh.

Trong chất trắng còn có nhân nền.

Có thể bạn quan tâm