Bài 6: Phản xạ - Sinh lớp 8

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6: Phản xạ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 23 SGK Sinh học 8

Là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua  hệ thần kinh VD: khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, ta ngoảnh đầu lại, đi dưới trời nóng mặt đỏ, đổ mồ hôi, chạm vào vật nóng tay rụt lại...

Bài 2 trang 23 SGK Sinh học 8

Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ : Nếu ta dẫm phải hòn  than nóng thì cơ quan thụ cảm ở đó nhận được một cảm giác rất nóng, liền xuất hiện một xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh. Rồi từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm tới chân cơ

Câu 1 trang 23 Sách giáo khoa Sinh học 8

Phản xạ là sự phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Vài ví dụ về phản xạ : Lạnh > nổi da gà Nóng > đổ mồ hôi Thấy thầy giáo vào lớp > học sinh đứng dậy chào thầy Thấy có người giơ tay lên định đánh ta > ta né tránh.

Câu 2 trang 23 Sách giáo khoa Sinh học 8

 Nhiệt độ lạnh của môi trường kích thích cơ quan thụ cảm ở da làm phát sinh xung thần kinh , xung thần kinh này theo dây hướng tâm của nơron hướng tâm về trung ương thần kinh . Từ trung ương thần kinh phát xung thần kinh theo dây li tâm của nơron li tâm tới cơ chân lông làm cho cơ này co giúp da săn

Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Xung thần kinh chỉ theo một chiều. Nơron hướng tâm: Truyền về trung ương thần kinh. Nơron li tâm: Truyền tới các cơ quan phản ứng.

Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh. Mô tả cấu tạo của một nơ ron thần kinh.

Thành phần cấu tạo cùa mô thần kinh: Mô thần kinh gồm các té bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm còn gọi là thần kinh giao. Mô tả cấu tạo cùa một nơron điển hình: Cấu tạo một nơron điển hình gồm: thân chứa nhân, từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh và một tua dài gọi là sợi

Nêu một ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.

Ví dụ: Khi ta nghe thấy tiếng gọi tên mình ở phía sau, ta quay đầu lại, đó là phản xạ Phân tích ví dụ: Âm thanh gọi tên ta kích thích vào cơ quan thụ cảm thính giác làm phát sinh xung thần kinh truyền theo dây thần kinh hướng tâm về thần kinh trung ương, từ thần kinh trung ương phát đi xung thần k

Phản xạ là gì? Nêu sự khác biệt giữa phản xạ động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật (ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại).

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Sự khác nhau giữa phản xạ và cảm ứng ở thực vật  là: cảm ứng ở thực vật không có sự tham gia của hệ thần kinh. Cảm ứng ở thực vật: là những phản ứng lại kích thích của môi trường ví dụ: hiện

Quan sát hình 6-2, hãy xác định: Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ. Các thành phần của một cung phản xạ.

Có 3 loại nơron tạo nên cung phản xạ: + Nơron hướng tâm nơron cảm giác. + Nơron trung gian nơron liên lạc. + Nơron li tâm nơron vận động. Thành phần một cung phản xạ gồm: + Cơ quan thụ cảm. + 3 nơron hướng tâm, trung gian, li tâm. + Cơ quan trả lời còn gọi là cơ quan phản ứng. Vậy, cung phản xạ là

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 6: Phản xạ - Sinh lớp 8 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!