Câu 2 trang 9 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.

Hướng dẫn giải

 Đặc tính nổi trội là đặc điểm nổi bật đặc trưng cho từng cấp cấu trúc mà cấp tổ chức bên dưới không có được . Đặc điểm nổi trội được hình thành do sự tương tác các bộ phận cấu thành của hệ thống tạo nên.

Ví dụ :

+ Cấp tế bào có đặc điểm nổi trội : cấp tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống . Mọi chức năng sống đều diễn ra trong tế bào , dù là tế bào nhân sơ , tế bào nhân chuẩn , đơn bào hay đa bào.

+ Cấp cơ thể có đặc điểm nổi trội : cơ thể là đơn vị tổ chức tồn tại độc lập , gồm nhiều hệ cơ quan phối hợp hoạt động trong một cơ thể thống nhất và thích nghi với môi trường.

+ Cấp quần thể có đặc điểm nổi trội là : gồm nhiều cơ thể cùng loài , sống trong một vùng địa lí nhất định , có sự phân hóa đực , cái . Quần thể là đơn vị sinh sản và tiến hóa.

Tags các cấp tổ chức của thế giới sống

Có thể bạn quan tâm