Đăng ký

Câu 2 trang 12 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Kể tên động vật gặp ở xung quang nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng.

Hướng dẫn giải

Những động vật thương gặp xung quang nơi em ở như : trong nhà có ruồi, muỗi, kiến, thằn lằn , gián, nhện ,.. ; ngoài chuồng trại có trâu , bò, lợn, gà, vịt,...; trên cây có sâu , bọ  ,ong bướm, chim chóc,...; dưới ao hồ có cá, tép , tôm ,cua,...